<

Tehnološki postupak toplog cinkovanjaTehnološki postupak toplog cinkovanja u Cinkari Knott Autoflex YUG obuhvata 4 glavne faze:
1. Priprema materijala u skladu opštim tehničkim uslovima za toplo cinkovanje i kačenje materijala na grede.
2. Hemijski tretman, priprema površine za cinkovanje.
3. Cinkovanje u rastopu cinka.
4. Skidanje i dorada materijala u skladu sa standardom.kadePriprema materijala u skladu sa EN ISI 1461, te opštim tehničkim uslovima koji se nadovezuju na standard ISO 14713.
Dimenzije elemenata koje se mogu cinkovati su:
d x š x v = 7300 x 1400 x 2900 mm i maksimalna težina pojedinačnog elemenata od 4t.

×