U ponudi imamo tri tipa u zavisnosti od operacije:
- Čekrci sa jednom brzinom
- Čekrci sa dve brzine
- Automatski čekrci

Svaki tip sadrži tri nivou opreme:
- Bez opreme za vuču (prazan)
- Sa trakom i kukom
- Sa čeličnom sajlom i kukomKod čekrka sa jednom i dve brzine, pre povlačenja tereta moramo proveriti položaj zupčanika. U cilju bezbedne operacije povlačenja terete u jednom pravcu ili drugom, pozicija zupčanika mora biti samo u položaju 1 ili 2.


Čekrk sa automatskom kočnicom
- Za povlačenje okrećite ručku u smeru kazaljke na satu
- Zaustavljanje: zasutavljanje se postiče u bilo kom trenutku, prekidanjem okretanja ručke
- Oslobađanje užeta/istvar tereta: okrenite ručku suprotno smeru kazaljke na satu

Funkcija kočenja će biti aktivna jedino kod tereta najmanje težine 25kg.Nosač čekrka podesive visine
Sadrži čekrke kapaciteta 900kg i 1150kg
Prednosti:
- Podesiva visina ( od 15̊ do 41̊ )
- Laka montaža na prikolicu za čamce
- Jaka konstrukcija
- Novi dizajn
Tip / Type Nosivist / Load capacity (kg) Čegrtaljka / Winch Brzina / Speed Prenosni odnos / Transmission ratio Materijal / Material Vučni element sa kukom / Towing element with hook Broj za poručivanje / Order No.
AFK 600 272 da 1 brzinom 3, 1:1 pocinkovano - 6X0017.021
T3700 1700 da 2 brzine 5, 1:1 pocinkovano - 6X0017.003

×
×