Vrste doboša sa mehaničkom kočnicomkliknite na slike za veći prikazTip Kočioni doboš Papučica kočnice (mm) Dozvoljena masa G bo (kg) Kočioni moment Mmax (Nm) Guma Φ (m)
min max
ECE_broj EG_broj
16-1365 F160 35 500 1050 0.368 0.580 361-0035-97 5177/77
20-2425/1 F200 50 750 1700 0.506 0.720 361-006-94 361-311-83
25-2025 F250 40 900 2000 0.506 0.720 361-007-94 361-185-81
30-2261 F300 60 1500 6500 0.660 0.900 361-1076-97 361-089-81


Tip Nagib (mm) Broj crteža
F160 0-45 6A0113
F160W 0-45 6A2263
F200 0-45 6A1121
F200W 0-45 6A2265
F200ET0 (-5)-35 6A1303
F200ET0W (-5)-35 6A2578
F250 0-45 6A0428
F250W 0-45 6A2327
F250ET10 0-10 6B7714
F300 0-45 6A2548


Veza sa točkom Kočnica
98x4 F160
100x4 F160
100x5 F200
108x4 F160, F200
110x4 F200
110x5 F200
112x5 F200, F250
114,3x5 F200, F250
115x4 F200, F250
120x5 F200, F250
120x6 F200, F250
130x4 F200, F250
130x5x F200, F250
130x6 F200, F250
139,7x4x F200, F250
139,7x5 F200, F250
139,7x6 F200, F250
140x5 F200, F250
140x6 F200, F250
150x3 F250
150x5 F250
152,4x5 F250
160x5 F250
165,1x5 F250
205x6 F300
205x5 F300


Priključak za ispiranje vodootpornih doboša

Koristite priključak za ispiranje za duži vek trajanja. Čisti doboš iznutra tako da kočiona pakna i opruga ostaju čisti.
Upotreba: Postavite crevo sa vodom u priključak za ispiranje i pustite vodu. Slana voda i prljavština će izaći napolje.


REZERVNI DELOVI ZA KOČNICU TOČKA (SA KONUSNIM LEŽAJEM)Broj Opis Veličina Broj za poručivanje
1 konusni vijak M12x1,5 6X0035.001
1 okrugli vijak M12x1,5 6X0035.003
1 okrugli vijak M14x1,5 6X0035.004MATICA/VIJAK TOČKA


Tip navoja Obrtna sila
M10 x 1.25 vijak 55 Nm (61 kg/m)
M12 x 1.5 vijak 90 Nm (98 kg/m)
M14 x 1.75 vijak 145 Nm (159 kg/m)
3/8" UNF matica 60 Nm (65 kg/m)
7/16" UNF matica 70 Nm (77 kg/m)
M12 x 1,5 matica 100 Nm (110 kg/m)
1/2" UNF matica 90 Nm (98 kg/m)
5/8" UNF matica 110 Nm (120 kg/m)
M16 x 1,5 matica 195 Nm (214 kg/m)
Stavka br. Opis F160 F200 F200ET0 F250
1 Konusni vijak 6X0035.001 6X0035.001 6X0035.001 6X0035.001
2 čep za mast 6B1832C002 6B1832C002 6B1832C002 6B1832C002
3 O-ring 6X0034.001 6X0034.001 6X0034.003 6X0034.003
4 Matica točka 6B0053.001 6B0053.001 6B0053.001 6B0053.001
5 Kočioni doboš kpl incl. 4/1 - 4/4 6A2266 6A2265 6A2582 6B0046
5/1 Kočioni doboš 6A2266 6A2267 6A2582 6B0046
5/2 Ležaj točka 6X0500.009 6X0500.009 6X0500.007 6X0500.007
5/3 Unutrašnji seger prsten 6X0472.054 6X0472.054 6X0472.059 6X0472.059
5/4 Semering 6S0063.001 6S0063.001 6S0064.001 6S0064.001
6 Kočinoa pakna (Backmat) 6X0023.001 6X0023.002 6X0023.002 6X0023.006
7 Kočiona pakna 6X0022.001 6X0022.002 6X0022.002 6X0022.006
8 Opruga (donja) 6X0024.001 6X0044.001 6X0044.001 6X0024.003
9 Opruga (gornja) 6X0024.001 6X0044.003 6X0044.003 6X0024.004
10 Compression spring 6X0098.001 6X0644.002 6X0644.002 6X0098.001
11 Complete expander 6X0107.001 6X0107.002 6X0107.002 6X0107.002
12 Adjustment shoe posts 6X0036.001 6X0036.001 6X0036.001 6X0036.002
13 Readjustment wedge 6X0099.001 6X0099.001 6X0099.001 6X0099.002
14 Hexagonal head screw 6X0759.001 6X0759.001 6X0759.001 6X0759.002
15 Releasing cap 6X0866.001 6X0866.001 6X0866.001 6X0866.002
16 Half shell 6X0046.005 6X0046.005 6X0046.005 6X0046.005
17 Eyelet 6X0041.001 6X0041.001 6X0041.001 6X0041.001
18 Protective sleeve 6X0046.001 6X0046.001 6X0046.001 6X0046.001
19 Brake backplate (left) 6X0083.002 6X0086.003 6X0086.003 6X0679.001
19 Brake backplate (right) 6X0083.001 6X0086.004 6X0086.004 6X0679.002Stavka br. Opis F250ET10 F300
1 Protective plug - 6B5663.001
2 čep za mast 6B1831C024 6B3446.001
3 Flaged nut 6X0935.019 6X0935.018
4 Cotter pin 6X0094.038 6X0094.050
5 Steel washer - 6X0032.004
6 Konusni ležaj 6X0500.011 6X0500.064
7 Konusni ležaj 6X0500.064 6X0500.065
8 Prsten za zaštitu od prašina 41562 6X0927.002
9 Kočioni doboš kpl 6B7714 6A2137
10 Kočiona pakna (normal) 6X0023.002 6X0023.004
11 Kočinoa pakna (Backmat) 6X0022.002 6X0022.004
12 Tension spring (lower) 6x0024.003 6x0644.006
13 Tension spring (upper) 6X0024.004 6X06644.007
14 Compression spring 6X0098.001 6X0098.001
15 Complete expander 6X0107.002 6X0107.002
16 Adjustment shoe posts 6X0036.002 6X0036.002
17 Readjustment wedge 6X0099.002 6X0099.002
18 Hexagonal head screw 6X0759.002 -
19 Releasing cap
20 Half shell 6X0046.005 6X0046.005
21 Eyelet 6X0041.001 6X0041.001
22 Protective sleeve 6X0769.018 6X0769.001
23 Brake backplate (left) 6X0679.004 6X1081.002
23 Brake backplate (right) 6X0679.005 6X1081.001
×
×