<

Briga o životnoj srediniVelika briga o životnoj sredini
Kao odgovorno preduzeće svesni smo da svojom delatnošću prouzrukujemo uticaje na životnu sredinu, pa zbog toga prepoznajemo te uticaje, pratimo, vrednujemo analiziramo i preduzimamo mere za poboljšavanje. Poštujemo važeće propise i druge zahteve na koje je organizacija pristala, povezane sa prepoznatljivim aspektima životne sredine.

Obrazovanje zaposlenih

U preduzeću se puno pažnje poklanja obuci zaposlenih u različitim oblastima i na različitim nivoima. Na taj način podiže se stepen svesnosti o zaštiti životne sredine kod zaposlenih kako bi se oni prema životnoj sredini ponašali odgovorno u preduzeću i van njega.

Preventivno održavanje

Sprovodimo redovna preventivna održavanja, vodeći pri tome računa da ne dolazi do kvarova koji bi mogli da imaju dodatni, pre svega nekontrolisani, negativan uticaj na životnu sredinu. Postavili smo ciljeve za korišćenje različitih izvora kako sirovina, energenata tako i ciljeve za uticaje na životnu sredinu koje prouzrukujemo svojim radom – nastajanje otpada, emisija … Postavljene ciljeve pratimo mesečno i u slučaju negativnih vrednosti preduzimamo mere.


kade
×
×